Besök oss på nationella konferensen i palliativ vård

Palliativt Centrums arbetsgrupp deltar vid den årliga nationella konferensen i palliativ vård, 5–7 september i Göteborg.

Kom och träffa oss i vår utställningsmonter där vi berättar om vad vi gör i vårt centrum inom våra områden utbildning, klinisk utveckling, forskning och folkbildning.

Missa inte när våra medarbetare föreläser under konferensen:

 • Palliativ vård inom äldreomsorg och primärvård: Utmaningar och möjligheter med Anna Sandgren & Hans Thulesius (tisdag 6/9 kl 11.15-12.15)
 • Presentation av abstrakt om att utveckla och använda skattningsinstrument inom palliativ vård med bl.a. Sofia Andersson (tisdag 6/9 kl 13.45-14.45)
 • Presentation av abstrakt om tidig implementering av palliativ vård medbl.a. Sofia Andersson (onsdag 7/9 kl 10.10-11.10)
 • Presentation av abstrakt om digitala lösningar i palliativ vård med bl.a.Sofia Andersson (onsdag 7/9 kl 13.30-14.15)
 • Reflektion i vardagen – möjlighet till lärande (onsdag 7/9 kl 11.20-12.05)

 

Kom även förbi våra postrar och diskutera!

 • Kartläggning av måltidsmiljöer på särskilda boenden-vidareutveckling och validering av ett observationsprotokoll – Magdalena Nielsen, Leg, distriktssköterska, Doktorand, Carina Persson, Leg. sjukgymnast, Docent, Carina Werkander Harstäde, Leg. sjuksköterska, Docent, Anna Sandgren, Leg, sjuksköterska, Docent
 • Implementering av Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen Vilka möjligheter och hinder identifierades? – Sofia Andersson, Distriktssköterska, universitetslektor, Anna Sandgren, Leg, sjuksköterska, Docent.
 • Läkares erfarenheter av att implementera ”Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen” – Susanna Pusa, Leg. sjuksköterska, Med.dr., Postdoc, Anna Sandgren, Leg, sjuksköterska, Fil.dr., Docent.
 • Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen – Anna Sandgren, Leg, sjuksköterska, Docent, Sofia Andersson, Distriktssköterska, Med.Dr, Lisa Granat, doktorand, Susanna Pusa, Leg. Sjuksköterska, Med.dr., Postdoc, Rebecca Baxter, Med.dr., Postdoc, Emina Hadziabdic, Leg. Sjuksköterska, Docent, Carina Modeus, Överläkare, Helene Reimertz, Överläkare.
 • Vårdande miljöer – interventioner i måltidsmiljöer inom särskilda boende –  Carina Werkander Harstäde, Leg sjuksköterska, Docent, Anna Sandgren, Leg, sjuksköterska, Docent, Stefan Andersson, Leg. sjuksköterska, Fil.Dr., Kristiina Heikkilä, Docent, Erika Lagerbielke, Professor, Magdalena Nielsen, Leg. sjuksköterska, doktorand, Carina Persson, Leg. sjukgymnast, Docent, Helle Wijk, Leg. sjuksköterska, Professor.
 • Översättning, kulturell anpassning och validering av PalliativeCare Self Efficacyskalan (PCSE-SE) till svensk kontext Sofia Andersson, Distriktssköterska, Med.dr, Lisa Granat, Statsvetare, Doktorand, Margareta Brännström, Leg. Sjuksköterska, Professor, Anna Sandgren, Leg. Sjuksköterska, Docent.

 

Läs mer på konferensens hemsida