Folkbildning

Folkbildning

Målet med folkbildning är att skapa arenor för kunskapsspridande, dialog och möten mellan människor för att fokusera områden som relaterar till palliativ vård. Vi har en ambition att nå ut till allmänheten.

  • Vi finns på olika publika platser, t.ex. bibliotek och kommunhus.
  • Aktiviteterna har olika karaktär, bland annat kvällsföreläsningar med olika teman som exempelvis:

–  att vara barn eller tonåring när någon i familjen är svårt sjuk och dör,

– skuld och skam upplevelser hos närstående i palliativ vård

–  om hur den palliativa vården är organiserad i länet.