Klinisk utveckling

Klinisk utveckling

Utveckling av den kliniska verksamheten avseende palliativ vård i Kronobergs län. Vårt uppdrag är att utbilda personal i palliativ vård inom vård och omsorg, implementera den palliativa vårdfilosofin i olika kontexter, stödja förbättringsarbete samt verka för att forskning och utveckling blir en naturlig del av vardagen i verksamheterna.

Inom verksamhetsområdet ’Klinisk utveckling’ sker många aktiviteter och ofta kombineras detta med vad som sker i verksamhetsområdet ’Utbildning’. Nedan ges ett urval av klinisk utveckling som centrumets medarbetare drivit eller medverkat i.