Inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum

Inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum

Palliativt centrum för samskapad vård arrangerar öppen föreläsningsserie med syftet att inspirera utifrån engagerade teman kring palliativ vård.

Information om Inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum – våren 2024

Se nedan tidigare webinar

Webinar – Våren 24

7 maj – Vårdande måltidsmiljö 

Magdalena Nielsen, distriktsköterska och doktorand, Linnéuniversitetet

21 Mars – Sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om existentiella frågor med patienter i ett palliativt skede 

Malin Axhed, specialist sjuksköterska palliativ vård, ODA och Palliativa teamed LL

 

12 Mars – Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga 

Maria Nilsson, Lektor vårdvetenskap och forskare/möjliggörare, Nka

 

27 februari – Sträva efter balans i en osäker situation – undersköterskor och sjuksköterskor i COVID-19-vård 

Carina Wekander Harstäde, specialist sjuksköterska onkologi/smärta, Docent i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

 

8 februari  – Information till närstående om prognos vid obotlig cancer

Webinar med Marija Angel, specialist sjuksköterska palliativ vård, avd.6 LL

 

Webinar – Hösten 23

14 november – Väntesorg 

Webinar med Tina Fjordestam, Specialist sjuksköterska palliativ vård, Palliativa teamet Växjö


12 oktober – Palliativ vård vid neurologiska sjukdomar

Webinar med Eva Eljas Ahlberg, Neurolog och överläkare palliativa teamet Växjö

 

26 september – Mellan ideal och verklighet – om etik i palliativ vård

Webinar med Joar Björk, Medicinetiker och läkare i Palliativa Teamet Växjö

Webinar – Våren 23

19 april – Palliativ vård för de mest sjuka äldre – del 1

Webinar med Tova Rylander, distriktsläkare och specialistläkare, arbetar i Palliativa teamet Växjö och på Vc söder.

Under webinaret har Tova Rylander nämnt och visat ”Bedömning av palliativt vårdbehov” från Nationell vårdplan för palliativ vård.

 

17  maj – Palliativ vård för de mest sjuka äldre – del 2

Webinar med Tova Rylander, distriktsläkare och specialistläkare, arbetar i Palliativa teamet Växjö och på Vc söder.

 

Webinar – Hösten 22

27 okt – Stödgruppsverksamhet för barn och familjer som drabbats av dödsfall inom familjen 

Webinar med Helen Runesson, sjuksköterska Familjehälsan Växjö.

 

10 nov – Mat och dryck vid palliativ vård 

Webinar med Annika Wahlqvist, Nutritionsansvarig dietist Enhet Kost omsorg Kalmar Kommun.

 

Webinar – Våren 22

24 mars -Fysioterapeutens roll i palliativ cancervård och vikten av fysisk aktivitet

Webinar med Anna Gradeen, leg. Fysioterapeut vid Lasarettsrehab CLV.

27 april – Forskning i palliativ vård nu och i framtiden

Webinar med Rebecca Baxter, leg. Sjuksköterska och Postdoc vid Linnéuniversitetet – Sofia Andersson, universitetslektor och distriktssköterska – Susanna Pusa, leg. Sjuksköterska och Postdoc vid Linnéuniversitetet.

 

2 juni – Hur kan man använda kortison inom palliativ vård 

Webinar med Sven-Eric Rosenquist läkare i palliativa teamet.

 

 

Webinar – Hösten 21

18 okt – VILS-läkemedel- Kronobergs palliativa kit

Webinar med Eva Eljas Ahlberg, överläkare palliativa teamet.

 

8 nov – Palliativa omvårdnadsåtgärd

Webinar med Cecilia Ekmark sjuksköterska Alvesta kommun och Sara-Maria Christoffersson specialist undersköterska IVA.

 

9 decTidigt integrerad palliativ vård

Webinar med Helene Reimertz, överläkare i palliativa teamet, utvecklingsledare Palliativt centrum för samskapad vård och Petronella Hesslind Mowday, leg. sjuksköterska, Växjö kommun.

 

 

Webinar – Våren 21

20 jan – Att leva tills en dör: Samtal vid allvarlig sjukdom

Webinariet med Helene Reimertz, överläkare i palliativa teamet, utvecklingsledare Palliativt centrum för samskapad vård – Kronobergsmodellen tar sin utgångspunkt från ”Serious illness conversation” som är utvecklad av Ariadne Labs, Boston, USA. Den första svenska modellen togs fram i samarbete med Palliativt utvecklingscentrum i Lund.

 

24 feb  – Våra personliga erfarenheter av palliativ vård inom intensivvården

Webinar med Sara-Maria Christoffersson och Lena Persson, specialistsjuksköterska.

 

1 mars  – Att vara närstående till äldre i livets slut

Webinar med Carina Werkander-Harstäde, specialistsjuksköterska i cancervård, docent vid Linnéuniversitetet, Palliativt centrum för samskapad vård.

 

17 mars – Kirurgisk palliation

Webinar med Per Weber, Överläkare i palliativa teamet.

 

13 april – Cancersmärta

Webinar med Sven-Eric Rosenquist, specialist i palliativ medicin, överläkare i palliativa teamet.

 

5 maj  – Efterlevandesamtal

Webinariet med Anneli Roth och Helena Karlsson, sjuksköterskor i palliativa teamet.

 

19 maj – Samtal kuratorer emellan inom palliativ vård

Webinaret med Karin Solling, leg. hälso-sjukvårdskurator, palliativa teamet Ljungby och Margita Björkenklint, kurator, palliativa teamet, Växjö.

 

9 juni – Hur reagerar vårt psyke på allvarlig sjukdom

Webinariet med Carina Modéus, specialistläkare i onkologi och psykiatri, överläkare i palliativa teamet, Palliativt centrum för samskapad vård.