Inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum

Inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum

Palliativt centrum för samskapad vård arrangerar öppen föreläsningsserie med syftet att inspirera utifrån engagerade teman kring palliativ vård.

 

Se nedan tidigare webinar

Webinar – Våren 23

19 april – Palliativ vård för de mest sjuka äldre – del 1

Webinar med Tova Rylander, distriktsläkare och specialistläkare, arbetar i Palliativa teamet Växjö och på Vc söder.

Under webinaret har Tova Rylander nämnt och visat ”Bedömning av palliativt vårdbehov” från Nationell vårdplan för palliativ vård.

 

17  maj – Palliativ vård för de mest sjuka äldre – del 2

Webinar med Tova Rylander, distriktsläkare och specialistläkare, arbetar i Palliativa teamet Växjö och på Vc söder.

 

Webinar – Hösten 22

27 okt – Stödgruppsverksamhet för barn och familjer som drabbats av dödsfall inom familjen 

Webinar med Helen Runesson, sjuksköterska Familjehälsan Växjö.

 

10 nov – Mat och dryck vid palliativ vård 

Webinar med Annika Wahlqvist, Nutritionsansvarig dietist Enhet Kost omsorg Kalmar Kommun.

 

Webinar – Våren 22

24 mars -Fysioterapeutens roll i palliativ cancervård och vikten av fysisk aktivitet

Webinar med Anna Gradeen, leg. Fysioterapeut vid Lasarettsrehab CLV.

27 april – Forskning i palliativ vård nu och i framtiden

Webinar med Rebecca Baxter, leg. Sjuksköterska och Postdoc vid Linnéuniversitetet – Sofia Andersson, universitetslektor och distriktssköterska – Susanna Pusa, leg. Sjuksköterska och Postdoc vid Linnéuniversitetet.

 

2 juni – Hur kan man använda kortison inom palliativ vård 

Webinar med Sven-Eric Rosenquist läkare i palliativa teamet.

 

 

Webinar – Hösten 21

18 okt – VILS-läkemedel- Kronobergs palliativa kit

Webinar med Eva Eljas Ahlberg, överläkare palliativa teamet.

 

8 nov – Palliativa omvårdnadsåtgärd

Webinar med Cecilia Ekmark sjuksköterska Alvesta kommun och Sara-Maria Christoffersson specialist undersköterska IVA.

 

9 decTidigt integrerad palliativ vård

Webinar med Helene Reimertz, överläkare i palliativa teamet, utvecklingsledare Palliativt centrum för samskapad vård och Petronella Hesslind Mowday, leg. sjuksköterska, Växjö kommun.

 

 

Webinar – Våren 21

20 jan – Att leva tills en dör: Samtal vid allvarlig sjukdom

Webinariet med Helene Reimertz, överläkare i palliativa teamet, utvecklingsledare Palliativt centrum för samskapad vård – Kronobergsmodellen tar sin utgångspunkt från ”Serious illness conversation” som är utvecklad av Ariadne Labs, Boston, USA. Den första svenska modellen togs fram i samarbete med Palliativt utvecklingscentrum i Lund.

 

24 feb  – Våra personliga erfarenheter av palliativ vård inom intensivvården

Webinar med Sara-Maria Christoffersson och Lena Persson, specialistsjuksköterska.

 

1 mars  – Att vara närstående till äldre i livets slut

Webinar med Carina Werkander-Harstäde, specialistsjuksköterska i cancervård, docent vid Linnéuniversitetet, Palliativt centrum för samskapad vård.

 

17 mars – Kirurgisk palliation

Webinar med Per Weber, Överläkare i palliativa teamet.

 

13 april – Cancersmärta

Webinar med Sven-Eric Rosenquist, specialist i palliativ medicin, överläkare i palliativa teamet.

 

5 maj  – Efterlevandesamtal

Webinariet med Anneli Roth och Helena Karlsson, sjuksköterskor i palliativa teamet.

 

19 maj – Samtal kuratorer emellan inom palliativ vård

Webinaret med Karin Solling, leg. hälso-sjukvårdskurator, palliativa teamet Ljungby och Margita Björkenklint, kurator, palliativa teamet, Växjö.

 

9 juni – Hur reagerar vårt psyke på allvarlig sjukdom

Webinariet med Carina Modéus, specialistläkare i onkologi och psykiatri, överläkare i palliativa teamet, Palliativt centrum för samskapad vård.