Om oss

Om oss

Vår vision och mål

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom (definition enligt WHO).

Vision

Vår vision är att alla patienter med livshotande sjukdomar och deras närstående ska uppleva en god palliativ vård. Patienter och närstående ska uppleva att de får stöd samt att närstående får stöd efter dödstillfället.

Mål

Målet är att all personal ska vara välutbildad för att tillsammans med patienter och närstående skapa en välfungerande palliativ vård. Vården ska utvecklas så att dessa parter tillsammans med forskare tillämpar så kallad evidensbaserad vård i ett kontinuerligt, integrativt lärande. På detta sätt stärks patienters och närståendes inflytande och delaktighet i vården och ökar vårdkvaliteten.

Våra fyra verksamhetsområden

  • Klinisk utveckling
  • Utbildning
  • Forskning
  • Folkbildning

Dessa områden är integrerade och ger varandra mervärde. Till exempel vilar utbildningar, undervisning och den kliniska utvecklingen på forskning, och forskningen löper parallellt med den kliniska utvecklingen. Folkbildningen är en viktig del i vår kontakt med det omgivande samhället och syftar till att möjliggöra samtal om livet och döden i gemensamma offentliga miljöer. 

Medarbetare

Centrumledning

  • Anna Sandgren, Docent i vårdvetenskap,Vetenskaplig ledare för Palliativt Centrum Linnéuniversitetet, Växjö – Tel: 070–3131236, anna.sandgren@lnu.se

Arbetsgrupp