Palliativt Forum

Palliativt Forum

Palliativt forum är en arbetsgrupp som består av representanter från Kronobergs län som träffas och pratar om utmaningar och förbättringar inom palliativ vård samt hur vi kan skapa en sömlös vård för de som vårdas av både kommun och region.

Syftet är att skapa ett gemensamt synsätt kring palliativ vård i både kommunerna och regionen.

Läs mer om Palliativt forum.

Förslag till utbyggnad av palliativ vård i Kronobergs län

Under 2018 gav Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda: ”förutsättningar för uppbyggnad av en utökad palliativ specialistkompetens, palliativa vårdplatser och hospice”. Ansvarig för uppdraget utsågs sedan centrumchef Maria Wiltz i samarbete med överläkare Helene Reimertz, Palliativt centrum för samskapad vård. I slutet av 2018 presenterades en gedigen genomgång av nuläget och konkreta förslag till utbyggnad av palliativ vård i Kronobergs län.

 Läs utredningen i sin helhet här.