Tematräffar i palliativ vård och omsorg

Tematräffar i palliativ vård och omsorg

Syftet med Tematräffar i palliativ vård och omsorg är att personal ska erbjudas tillfällen till lärande och inspireras att utveckla den egna verksamheten.

Tematräffar anordnas av Palliativt centrum för samskapad vård som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Kronobergs läns åtta kommuner. Hittills har över 2000 personer deltagit i tematräffar i palliativ vård och omsorg inom Kronobergs län.

Tematräffar som inspirerar

Tematräffarna bygger på att alla som deltar är aktiva och hjälps åt att skapa en positiv och tillåtande atmosfär. Deltagare förbereder sig genom att läsa temat i materialet och på så sätt bidra till mer givande reflektioner. Deltagare är fria att ta upp egna diskussionsfrågor på tematräffarna och har tillfälle att utveckla den egna verksamheten. Alla deltagare bidrar till diskussioner med sina kunskaper, erfarenheter, idéer och tankar.

Tematräffarna leds av en eller två tematräffsledare vars främsta uppgift är att initiera och fördjupa deltagarnas reflektioner över vad palliativ vård är och hur palliativ vård bedrivs inom deras verksamheter. Tanken är att innehållet i tematräffarna ska vara praktisk användbart och kännas relevant i deltagarnas dagliga arbete

Information om tematräffarna:

  • löper under cirka 4-6 månader
  • grupper om 8-12 personer
  • 4 eller 5  tillfällen med olika teman
  • träffarna leds av 1 eller 2 tematräffsledare
  • är kostnadsfritt för medarbetare inom Region Kronoberg och Kronobergs läns kommuner

Tematräffsmaterialet består av fem teman

  • Palliativt förhållningssätt
  • Närstående
  • Existensen och döendet
  • Symtomlindring
  • Samskapad och värdig vård

Varje tema består av en kort text tillsammans med förslag på diskussionsfrågor, litteratur och länkar att använda vid tematräffarna. Dessutom ingår uppgifter att göra inför träffen alt efter träffen.

Materialet baserat på forskning och nationella dokument för palliativ vård:

Vill du bli tematräffsledare?

Vi erbjuder uppstartsträff till er som själva gått tematräffarna och vill starta egna tematräffar på er arbetsplats. Vi går igenom tematräffsmaterialet och samtalar om tips och idéer hur träffarna kan genomföras. Syftet är att få stöd och hjälp för att kunna genomföra träffarna så bra som möjligt. Diskutera med din chef om ni kan starta tematräffar på er arbetsplats.

 

Befintliga tematräffsledare

Nätverksträff för befintliga tematräffsledare erbjuds årligen. Syftet är att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra och få påfyllnad med kunskap och energi. Datum aviseras på hemsidan.

Alla träffar är kostnadsfria för personal inom Region Kronoberg och Kronobergs läns kommuner.

 

Kontakt