Tematräffarna i palliativ vård och omsorg

Tematräffarna i palliativ vård och omsorg

Syftet med Tematräffar i palliativ vård och omsorg är att personal ska erbjudas tillfällen till lärande och inspireras att utveckla den egna verksamheten.

Tematräffar anordnas av Palliativt centrum för samskapad vård som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Kronobergs läns åtta kommuner. Hittills har över 2000 personer deltagit i tematräffar i palliativ vård och omsorg inom Kronobergs län.

Tematräffar som inspirerar

Tematräffarna bygger på att alla som deltar är aktiva och hjälps åt att skapa en positiv och tillåtande atmosfär. Deltagare förbereder sig genom att läsa temat i materialet och på så sätt bidra till mer givande reflektioner. Deltagare är fria att ta upp egna diskussionsfrågor på tematräffarna och har tillfälle att utveckla den egna verksamheten. Alla deltagare bidrar till diskussioner med sina kunskaper, erfarenheter, idéer och tankar.

Tematräffarna leds av en eller två tematräffsledare vars främsta uppgift är att initiera och fördjupa deltagarnas reflektioner över vad palliativ vård är och hur palliativ vård bedrivs inom deras verksamheter. Tanken är att innehållet i tematräffarna ska vara praktisk användbart och kännas relevant i deltagarnas dagliga arbete

Information om tematräffarna:

  • löper under cirka 4-6 månader
  • grupper om 8-12 personer
  • 5 tillfällen med olika teman
  • träffarna leds av 1 eller 2 tematräffsledare
  • är kostnadsfritt för medarbetare inom Region Kronoberg och Kronobergs läns kommuner

Tematräffsmaterialet består av fem teman

  • Palliativt förhållningssätt
  • Närstående
  • Existensen och döendet
  • Symtomlindring
  • Samskapad och värdig vård

Varje tema består av en kort text tillsammans med förslag på diskussionsfrågor, litteratur och länkar att använda vid tematräffarna. Dessutom ingår uppgifter att göra inför träffen alt efter träffen.

Materialet baserat på forskning och nationella dokument för palliativ vård:

Intresserad av tematräffar på din arbetsplats?

Diskutera med din chef om ni kan starta tematräffar på er arbetsplats.

Region Kronoberg genomför regelbundet tematräffar och när någon ny grupp ska startas kommer information att ges med möjlighet till anmälan.

För mer information kontakta jenny-ann.johansson@kronoberg.se  eller palliativtcentrum@lnu.se

Mer information om tematräffarna finner du här.

 

Tematräffsledare

En omfattande coachningsverksamhet finns för att stödja tematräffsledare.

Uppstartsträff för blivande tematräffsledare erbjuds varje termin vid Linnéuniversitetet i Växjö. Träffen vänder sig till de som själva genomgått tematräffarna och nu ska vara tematräffsledare för första gången. Syftet är att få stöd och hjälp för att kunna genomföra träffarna så bra som möjligt.

Påfyllnadsträffar för befintliga tematräffsledare erbjuds varje termin vid Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet är att få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra och få påfyllnad med kunskap och energi.

För att stödja och underlätta för tematräffsledare finns det dessutom utarbetat en vägledning om vad det innebär att vara tematräffsledare, där det även finns pedagogiska råd, tips på kompletterande frågor, litteratur och filmer till respektive tema.

Dessa träffar är kostnadsfria för personal inom Region Kronoberg och Kronobergs läns kommuner.

För mer information kontakta jenny-ann.johansson@kronoberg.se eller sara.christoffersson@kronoberg.se