Webbutbildningen Samtal vid allvarlig sjukdom lanseras i höst

Palliativt Centrum kommer i höst att lansera en webbutbildning om ’Samtal vid allvarlig sjukdom’. Samtal vid allvarlig sjukdom innebär strukturerade samtal med fokus på patientens och närståendes behov, styrkor, önskemål och prioriteringar samt erbjudande av information om sjukdomens förlopp för att kunna planera fortsatt vård. Syftet med samtalen är att främja möjligheten för patient och närstående att leva med värdighet och välbefinnande.

Webbutbildningen utformas utifrån tidigare kunskap och forskning kring samtal vid allvarlig sjukdom. Målet med utbildningen är att ge deltagarna en ökad kunskap och förståelse av samtal vid allvarlig sjukdom. Webbutbildningen planeras att bestå av olika moduler, innehållande introduktion, viktiga begrepp, samtal vid allvarlig sjukdoms kärndelar och kärnkompetenser, praktisk träning samt fördjupning.

Reflektionsledarutbildningen i Växjö

Den 17 november utfördes en Reflektionsledarutbildningen i Växjö för första gången. Det fanns representanter från båda våra sjukhus samt från två av våra kommuner, totalt 11 deltagare.

Utbildningsdagen var uppskattad och innehöll mycket konkreta tips om hur deltagarna ska hålla i reflektion ute på sina arbetsplatser.

Till våren kommer det hållas ytterligare utbildningstillfälle. Håll utkik!

Kommentarer från deltagare:

”Väldigt bra och tydligt upplägg. Lätt att förstå.”

”Bra mix med teori / praktik”

”Många bra tips och knep och verktyg att använda sig av.”