Måltidsmiljöer på särskilda boenden

Måltidsmiljöer på särskilda boenden

Tillsammans med Omsorgsförvaltningen i Kalmar bedriver Palliativt Centrum ett projekt med fokus på måltidsmiljöer i ett särskilt boende på Vänskapens väg.

Fakta om projektet

Projektledare
Övriga projektmedlemmar
Deltagande organisationer

Linnéuniversitetet, Kalmar Kommun, Göteborgs Universitet

Finansiär

Linnéuniversitetet, Kalmar Kommun

Tidsplan

2017– 2023

Ämne

Palliativt vård (Palliativt centrum för samskapad vård)


        
Mer om projektet

Syftet med projektet är att utveckla miljöerna så att de vårdande aspekterna bättre tas tillvara genom att verksamhetens värdegrund erfars och synliggörs i de olika måltidssituationerna. Utifrån forskning och kliniska erfarenheter vet vi att det finns en mycket hög risk för undernäring hos äldre personer i särskilda boenden, vilket i sin tur medför allvarliga konsekvenser för hälsa och välbefinnande. Detta är särskilt påtagligt för personer som lever med en demenssjukdom. Utöver näringsaspekterna så vet vi också att mat och måltider har en viktig betydelse för människors personliga och sociala identitet. Att skapa optimala miljöer där olika behov tillgodoses genom att utgå från ett helhetstänkande kring måltidssituationer framstår på så sätt som mycket viktigt för att uppnå god vård och omsorg.

 

Referenser
  • Heikkilä, K., Andersson, S., Lagerbielke, E., Persson, C., Sandgren, A. & Werkander Harstäde, C. (2022). Mealtime interventions and their outcomes in care homes for older people considering the Five Aspects Meal Model: a systematic review. Geriatric Nursing, 47, 171-82.
  • Nielsen, M., Persson, C., Werkander Harstäde, C. & Sandgren, A. The Five Aspects Mealtime Environment Observation Instrument for assessing mealtime environments in nursing homes: Development and validation. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Accepted.