Vårens Tematräffar är nu avslutade

Under våren har sammanlagt 22 undersköterskor och sjuksköterskor gått tematräffar i palliativ vård. Vi har setts vid 5 tillfällen under våren för att samtala och diskutera palliativ vård utifrån 5 olika teman, bland annat symtomlindring och närståendestöd.

Under hösten kommer vi bjuda in till nya tematräffar både i Växjö och i Ljungby. Håll utkik på hemsidan!

Avslutningsvis vill vi från Palliativt Centrum vill tacka för ert engagemang under träffarna och önskar er lycka till i er fortsatta arbete på era arbetsplatser.