Webbutbildningen Samtal vid allvarlig sjukdom lanseras i höst

Palliativt Centrum kommer i höst att lansera en webbutbildning om ’Samtal vid allvarlig sjukdom’. Samtal vid allvarlig sjukdom innebär strukturerade samtal med fokus på patientens och närståendes behov, styrkor, önskemål och prioriteringar samt erbjudande av information om sjukdomens förlopp för att kunna planera fortsatt vård. Syftet med samtalen är att främja möjligheten för patient och närstående att leva med värdighet och välbefinnande.

Webbutbildningen utformas utifrån tidigare kunskap och forskning kring samtal vid allvarlig sjukdom. Målet med utbildningen är att ge deltagarna en ökad kunskap och förståelse av samtal vid allvarlig sjukdom. Webbutbildningen planeras att bestå av olika moduler, innehållande introduktion, viktiga begrepp, samtal vid allvarlig sjukdoms kärndelar och kärnkompetenser, praktisk träning samt fördjupning.

Palliativt Centrum höll föreläsning för högstadieelever

Onsdagen den 30 november besökte Palliativt Centrum en högstadieskola i Växjö. Petronella Hesslind-Mowday, legitimerad sjuksköterska, och Cecilia Ekmark, legitimerad sjuksköterska, höll två föreläsningar om palliativ vård för ett 40 tal elever i årskurs 8 och årskurs 9.

Det var en uppskattad eftermiddag som väckte mycket nyfikenhet och engagemang hos eleverna.