Januari 2020

Palliativt forum våren 24

Tema Närstående

  • NVP del 1, tidig bedömning. Nu finns mall i Cambio Cosmic
  • Malin Axhed, Hur arbetar Palliativa teamet med CSNAT, närståendes behov av stöd
  • Tina Fjordestam, Palliativa teamet Växjö, berättar om sin studie Väntesorg
  • Efterlevandesamtal, så jobbar Växjö kommun
  • Övrigt

Fika ingår.

Anmälan senast 15 mars till  jenny-ann.johansson@kronoberg.se
Meddela ev. allergier

 

Varmt välkomna!

Cecilia Ekmark, Helene Reimertz, Jenny-Ann
Johansson, Sara Christoffersson och Petronella
Hesslind Mowday

 

Inbjudan i PDF – PalliativtForum_Inbjudan_våren24

20 mars 2024 13.30 - 16.00 ”Aten” (Mattisborgen) bakom CLV Jenny-Ann Johansson