Anna Sandgren bakom månadens artikel i högt rankade tidskriften Palliative Medicine

Anna Sandgren bakom månadens artikel i högt rankade tidskriften Palliative Medicine

Artikeln ”Health care professionals’ perceptions of factors influencing the process of identifying patients for serious illness conversations: A qualitative study” är skriven av Anna Sandgren, docent vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap och verksamhetsledare vid Palliativt centrum för samskapad vård, tillsammans med Sofia Morberg Jämterud, forskare vid Linköpings universitet och tidigare medarbetare vid Palliativt centrum.

I texten undersöker de vilka faktorer som kan påverka identifieringen av patienter som kan erbjudas samtal vid allvarlig sjukdom.

–Att identifiera ”rätt patient” vid ”rätt tid” ansågs oerhört betydelsefullt. Det framkom även att vårdpersonalens villighet att identifiera och erbjuda samtal kunde påverkas av olika etiska och existentiella faktorer, framför allt rädslan för att ta bort patientens hopp, berättar Anna Sandgren.

Artikeln bygger forskning inom ett pågående forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet tillsammans med Palliativt centrum och Region Kronoberg.

Palliative Medicine är en högt rankad tidskrift för forskning om palliativ vård. Den ges ut av förlaget SAGE och är den officiella forskningstidskriften för European Association for Palliative Care (EAPC).

Läs mer:

Månadens artikel på EAPC:s hemsida: eapcnet.wordpress.com/2022/08/08/right-patients-right-time-factors-influencing-the-identification-of-who-and-when-to-offer-serious-illness-conversations/

 

Artikeln i fulltext: https://journals.sagepub.com/

Health care professionals’ perceptions of factors influencing the process of identifying patients for serious illness conversations: A qualitative study.’ Sofia Morberg Jämterud and Anna Sandgren. First Published: Palliative Medicine, Volume: 36 issue: 7, page(s): 1072-1079.