Anna Sandgren tilldelas ett stipendium ur Hans Wieslanders Stipendiefond för innovativ forskning vid Linnéuniversitetet

Anna Sandgren tilldelas ett stipendium ur Hans Wieslanders Stipendiefond för innovativ forskning vid Linnéuniversitetet

Denna gång fanns Lisbeth Wieslander, som är Hans Wieslanders 84-åriga hustru tillika fondens ordförande, på plats för att hedra årets stipendiat Anna Sandgren, docent vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap.

Hon tilldelas stipendiet på 15 000 kronor för sin forskning inom samskapande palliativ vård och uppbyggandet av palliativt centrum.

Motivering

Anna Sandgren erhåller detta pris för sin forskning inom samskapande palliativ vård och uppbyggandet av palliativt centrum. Palliativt centrum involverar patienter, närstående och vårdens aktörer på ett nyskapande sätt. Med patienten i centrum samverkar Anna brett inom området såväll regionalt som nationellt och internationellt.

Läs mer på: lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2022/stipendiehogtid2022/