Att vara steget före

Att vara steget före

Palliativt Centrum blev inbjudna till LSS verksamheten Omsorgen i Växjö kommun

Tack för fina dialoger kring ämnet palliativ omvårdnad under en förmiddag tillsammans med er personal från Hovs Skolsvägens boende.

Jenny-Ann och Sara