Föreläsning Alvesta

Föreläsning för hemsjukvården i Alvesta kommun

Den 18 oktober var medarbetare från Palliativt Centrum inbjudna att hålla två halvdagsföreläsningar för hemsjukvården i Alvesta kommun. Totalt deltog drygt 40 personer under dagen. Teman som berördes under dagen var bedömning av palliativa vårdbehov, samtal vid allvarlig sjukdom samt symtom och symtomlindring.

Alvesta kommun kommer nu fortsätta sitt utvecklingsarbete med tematräffar i palliativ vård, och vi önskar dem lycka till i sitt fortsatta arbete med att utveckla den palliativa vården.