Föreläsning om palliativ vård för gymnasieelever

Föreläsning om palliativ vård för gymnasieelever

Den 8 mars på internationella kvinnodagen besökte Palliativt Centrum Sunnerbogymnasiet i Ljungby. Jenny-Ann Johansson, legitimerad sjuksköterska, och Sara Christoffersson, undersköterska, höll föreläsningar om palliativ vård för 125 studenter från Vård och omsorgsprogrammet årskurs 1–3 samt studenter från Komvux. Förmiddagens föreläsning var palliativ vård del 1, allmänt om det palliativa förhållningssättet. Och under eftermiddagen var föreläsningen palliativ vård del 2, en fördjupning i palliativ vård med betoning på multisjuklighet, KOL, hjärtsvikt och demens.

Båda föreläsningspassen avslutades med en låt från Laleh https://www.youtube.com/watch?v=2z4WvIxT4w8 som en hyllning till världen och Ukraina.

Relaterade projekt