Föreläsning under kvinnofrukost i Ljungby

Föreläsning under kvinnofrukost i Ljungby

I lördags den 21 oktober föreläste Anna Sandgren, Docent och vetenskaplig ledare för Palliativt centrum, på en kvinnofrukost i Ljungby. Tema var ”Att leva tills man dör – med nyfikenhet på livet”. Anna berättade om händelser och möten med människor som berört henne och delgav glimtar från sitt spännande liv som forskare i palliativ vård. Det var drygt 80 kvinnor som kom och lyssnade.