Föreläsningar om samtal vid allvarlig sjukdom och palliativ vård för olika verksamheter

Föreläsningar om samtal vid allvarlig sjukdom och palliativ vård för olika verksamheter

Under oktober månad höll Sofia Andersson, distriktsköterska och forskare vid Palliativt Centrum, två inspirerande föreläsningar om samtal vid allvarlig sjukdom och palliativ vård.

Den 17 oktober föreläste Sofia för medlemmar i Bröstcancerföreningen i Skellefteå. Tillsammans med en läkare och en sjuksköterska från Palliativ medicin i Skellefteå, berättade de om deras perspektiv och kunskap kring att hantera allvarlig sjukdom.

Senare, den 20 oktober, höll Sofia en liknande föreläsning under en forskningsdag organiserad av Medicinska Stiftelsen i Skellefteå. Även denna gång föreläste Sofia om palliativ vård och samtal vid allvarlig sjukdom.

Tanken med dessa föreläsningar till olika målgrupper, syftar till att öka förståelse och kunskap kring samtal vid allvarlig sjukdom.