Föreläsning i Markaryd

Inspirationsföreläsning i Markaryd

Tack Markaryd för en givande eftermiddag

Den 14 mars var Palliativt centrum tillsammans med Palliativa teamet inbjudna till hemsjukvården i Markaryds kommun. Under eftermiddag genomfördes en utbildning på kommunhuset för 30 sjuksköterskor.

Från palliativt centrum pratade Petronella om Palliativ Vård för äldre medan Jenny-Ann betonade vikten av samtal vid allvarlig sjukdom. Malin från Palliativa teamet informerade om nyheter inom teamet, inklusive uppstart av CSNAT (The Carer Support Needs Assessment Tool) för att identifiera närståendes behov av stöd.

Därefter var det utrymme för praktisk träning av den nya infusionspumpen, träning i omläggning och handhavandet av piccline samt tillfälle att sätta SVP nål (subcutan nål) på torson.