Kronobergsmodellen presenterades vid Region Kronobergs spridningskonferens

Kronobergsmodellen presenterades vid Region Kronobergs spridningskonferens

Forskning, Utveckling och Utbildning i Region Kronoberg – FOUU och Omställningsprogrammet inom Region Kronoberg bjöd den 1 december in chefer och ledare inom organisationen till ”Spridningskonferens – Goda exempel i omställningen till Nära vård” på konserthuset i Växjö. Många goda exempel presenterades under dagen.

Anna Sandgren och Helene Reimertz var inbjudna för att presentera ”Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen”. Intresset för dagen var stort och innehöll många givande diskussioner.