Lisa Granat disputerade den 14 juni

Lisa Granat disputerade den 14 juni

Grattis till Lisa Granat som den 14 juni försvarade sin avhandling ”Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen” vid Linnéuniversitetet, Växjö!

Opponent var Professor Anette Alvariza, Marie Schöndals högskola, Stockholm samt Stockholms sjukhem. Betygsnämnden bestod av Docent Staffan Lundström, Karolinska Institutet samt Stockholms sjukhem, Professor Christine Melin-Johansson, Mittuniversitetet och Professor Carina Elmqvist, Linnéuniversitetet samt Region Kronoberg. 

Lisa har haft Docent Anna Sandgren som huvudhandledare samt Sofia Andersson och Docent Emina Hadziabidic som bihandledare.