Palliativ vård – nuläge och tankar framåt

Palliativ vård – nuläge och tankar framåt

På temat ”Palliativ vård – nuläge och tankar framåt” var Palliativt Centrum inbjudna till Tingsryd för att delta i en dialog mellan primärvården och kommunen, och deras gemensamma arbete kring patienter med palliativa vårdbehov. Vi hade en fin eftermiddag med givande diskussioner, och önskar deltagarna lycka till i sitt fortsatta samarbete.