Palliativt Centrum delar viktig forskning och erfarenheter från den 8:e Nationella Konferensen om Palliativ Vård

Palliativt Centrum delar viktig forskning och erfarenheter från den 8:e Nationella Konferensen om Palliativ Vård

Representanter från Palliativt Centrum engagerades aktivt på den åttonde nationella konferensen om palliativ vård i Malmö. Under dagarna av denna händelse deltog de i givande föreläsningar, utbytte kunskap och hade inspirerande möten med likasinnade inom palliativ vårdforskning och vårdgivning.

Bland de framstående representanter och poster från Palliativt Centrum inkluderades:

Petronella Hesslind Mowday, Cecilia Ekmark och Helene Reimertz tillsammans med Palliativt kunskapscentrum Stockholm och Palliativt centrum Västra Götaland – ”Reflektion i vardagen – framgångsfaktorer.”

Rebecca Baxter – ”Kärnkomponenter i samtal vid allvarlig sjukdom: en integrerad systematisk litteraturöversikt.”

Susanna Pusa – ”Kärnkompetenser hos vårdpersonal beträffande samtal vid allvarlig sjukdom: en integrerad systematisk litteraturöversikt.”

Sofia Andersson – ”Vårdpersonals erfarenheter av videokonsultationer i specialiserad palliativ vård inom kommunal hemsjukvård och vård- och omsorgsboende.” och  ”Översättning, kulturell anpassning och validering av ’Samtalsguide – Samtal vid allvarlig sjukdom.'”

Denna engagerade närvaro vid konferensen betonar Palliativt Centrums åtagande för att främja kunskap och innovation inom palliativ vård och skapar en plattform för att dela värdefull forskning och erfarenheter med kollegor inom fältet.

Nationella konferens hölls i Malmö från den 2 till den 4 oktober 2023.