Susanna Pusa, Magdalena Nielsen och Anna Sandgren

Palliativt centrum knyter kontakter i Japan

Under 15 till 18 november deltog Palliativt centrum i en forskningskonferens som arrangerades vid Kyushu University, Japan, tillsammans med flera andra svenska och japanska universitet. Temat för konferensen var ”Sharing ONE future: Integrative Knowledge and Sustainable Transformation towards a better world”.

MIRAI 2.0 Research & Innovation Week, 2022 innehöll vetenskapliga möten, muntliga presentationer och posterpresentationer. Från Palliativt centrum deltog Susanna Pusa, Magdalena Nielsen och Anna Sandgren (se bilden ovan). Det har samtliga presenterat sin forskning muntligt. Anna Sandgren och Susanna Pusa har även varit moderatorer och haft posterpresentation. Anna Sandgren medverkade även i ”closing cermony” där hon var en av deltagarna i en avslutande paneldiskussion. Vidare deltog Anna Sandgren som Linnéuniversitetets akademiska företrädare i MIRAI 2.0.