Palliativt centrum var representerat vid symposiet Best care of the dying person i Liverpool

Palliativt centrum var representerat vid symposiet Best care of the dying person i Liverpool

Anna Sandgren, Helene Reimertz och Sofia Andersson representerade Palliativt Centrum vid Symposiumet International Collaborative for Best Care for the Dying Person i oktober i Liverpool. Sofia berättade om översättningen och valideringen av samtalsguiden som används i pilotprojektet Samtal vid allvarlig sjukdom.

Läs mer om Arbetssätt – Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen