Reflektionsledarutbildning träff 2

Reflektionsledarutbildning träff 2

31 maj slutförde vårens första grupp sin reflektionsledarutbildning. Under träffen fick de bland annat öva på hur man kan använda känslokort för att underlätta reflektion på arbetsplatsen. Vid det här sista tillfället under utbildningen får deltagarna också möjlighet att lyfta sina egna erfarenheter sedan den första träffen vi hade. Vi tar också upp exempel från verksamheter som kommit igång med reflektion i vardagen.