Palliativt Centrum på besök vid  Ariadne Labs, Boston, USA

Spännande forskningsvistelse i USA och Kanada

Forskare vid Palliativt centrum besökte forskare vid Ariadne Labs, Dana Farber Cancer Institute och Massachusetts General Hospital i Boston, USA samt forskare vid Royal Victoria Hospital, McGill University Health Centre i Montreal, Kanada under en forskningsvistelse mellan den 27 november till den 6 december.

Temat för forskningsvistelsen var `Samtal vid allvarlig sjukdom`. Under forskningsvistelsen genomfördes två webinarier. Det ena webinariet genomfördes via Ariadne Labs där Anna, Sofia A, Sofia MJ och Susanna berättade om våra erfarenheter kring implementering av samtal vid allvarlig sjukdom och där vår forskning presenterades. Det andra webinariet genomfördes i Montreal, där Anna presenterade vår forskning kring samtal vid allvarlig sjukdom och metaforer i palliativ vård. Forskningsvistelsen innehöll vetenskapliga samtal, muntliga presentationer och diskussioner kring hur vi kan implementera samtal vid allvarlig sjukdom samt hur samtalsträning kan ske på bästa sätt.

Bilden ovan visar forskare från Palliativ Centrum under deras besök på Ariadne Labs i Boston.