Utbildningsinsats i Tingsryds kommun

Utbildningsinsats i Tingsryds kommun

Under vecka 37 var vi i Palliativt Centrum ute i Tingsryds kommun för en stor utbildningsinsats till all deras omsorgspersonal. Cirka 260 vårdanställda utbildades i palliativ vård med fokus på omvårdnad som symtomlindring. Det var uppskattade dagar med många givande samtal och diskussioner.