Reflektionsledarutbildning

Reflektionsledarutbildning

Vikten av reflektion

Socialstyrelsen förordar att alla som arbetar med palliativ vård ska erbjudas reflektion och området bör därför värderas högt.

Syfte med reflektion är att öka möjligheten till optimal vård för personer i livets slutskede samt att personalen ska känna sig trygg i bemötandet av personer i behov av palliativ vård.

Genom regelbunden reflektion ges förutsättningar till ett kontinuerligt lärande samt utveckling av ett professionellt förhållningssätt. Det ger också förutsättningar att gynna teamsamarbetet och förebygga arbetsrelaterad stress.

Att utbilda någon från den egna personalen att leda grupper ger förutsättningar till ett hållbart arbetssätt där vi ser att kunskapen om sin egen verksamhet är en viktig framgångsfaktor.

För att kunna komma igång med kontinuerlig reflektion på er arbetsplats erbjuder vi en grundläggande reflektionsledarutbildning. Utbildningsmodellen är framtagen i samarbete med Palliativt kunskapscentrum i Stockholm samt Palliativt Centrum Västra Götaland.

 

Syfte och mål

Utbildningens syfte och mål är att få kunskap om;

  • Reflektionens betydelse
  • Olika former av reflektionsgrupper
  • Kommunikation
  • Grupprocesser

Målet att deltagaren efter utbildningen ska kunna leda gruppreflektion för medarbetare i sin egen verksamhet. Utbildningsdagen varvas av teori, diskussion samt praktiska övningar.

 

Upplägg

Reflektionsledarutbildningen startar upp under en heldag och följs upp med trätt 2 som är en halvdag ca. tre månader senare. Båda träffarna sker fysiskt. Erfarenhet visar att det är bra om fler medarbetare från samma verksamhet utbildas, för möjlighet till kollegialt stöd.

 

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds till anställda inom Region Kronoberg och Kronobergs läns åtta kommuner.

 

Har du frågor om utbildningen? Tveka inte att kontakt oss.

Kontakt: Cecilia.Ekmark@alvesta.se

 

Nästa utbildningstillfälle

14 oktober 2024 –  Reflektionsledarutbildning – oktober 2024

 

Kommentarer från tidigare deltagare:

”Väldigt bra och tydligt upplägg. Lätt att förstå.”

”Bra mix med teori / praktik”

”Många bra tips och knep och verktyg att använda sig av.”