Reflektionsledarutbildning träff 2

31 maj slutförde vårens första grupp sin reflektionsledarutbildning. Under träffen fick de bland annat öva på hur man kan använda känslokort för att underlätta reflektion på arbetsplatsen. Vid det här sista tillfället under utbildningen får deltagarna också möjlighet att lyfta sina egna erfarenheter sedan den första träffen vi hade. Vi tar också upp exempel från verksamheter som kommit igång med reflektion i vardagen.

Anmälan till höstens utbildning hittar du här

 

 

Reflektionsledarutbildning träff 1 genomförd!

Den 10 maj hölls den första utbildningsträffen för terminens andra omgång av reflektionsledare. Nu påbörjas deras arbete med att starta upp reflektionsgrupper på sina arbetsplatser, innan vi ses igen i höst för träff nummer 2.

Är du intresserad av att bli reflektionsledare? Läs gärna mer på vår hemsida

Nästa utbildningsomgång för nya reflektionsledare startar i höst. Se inbjudan höst 23

Vårens Tematräffar är nu avslutade

Under våren har sammanlagt 22 undersköterskor och sjuksköterskor gått tematräffar i palliativ vård. Vi har setts vid 5 tillfällen under våren för att samtala och diskutera palliativ vård utifrån 5 olika teman, bland annat symtomlindring och närståendestöd.

Under hösten kommer vi bjuda in till nya tematräffar både i Växjö och i Ljungby. Håll utkik på hemsidan!

Avslutningsvis vill vi från Palliativt Centrum vill tacka för ert engagemang under träffarna och önskar er lycka till i er fortsatta arbete på era arbetsplatser.

 

 

Palliativt Forum våren 2023

Den 20:e april hölls vårens Palliativa Forum med deltagare från regionen samt länets kommuner. Palliativt Forum är en mötesplats för vårdpersonal med ett extra intresse för Palliativ vård. Vid detta tillfälle diskuterades främst det nya vårdförloppet för palliativ vård.

 

Vi tog även tillfället i akt att fira Palliativt Centrum som fyller 10 år i år.

För tio år sedan bildades palliativt centrum för att utveckla den palliativa vården i Kronobergs län. ​​​​​​​Det görs genom utbildning av vård- och omsorgspersonal, klinisk utveckling, forskning och folkbildning.

Tioårsjubiléet kommer under hela året att firas genom olika evenemang. Se vidare på hemsidan för mer information.