Föreläsning för hemsjukvården i Alvesta kommun

Den 18 oktober var medarbetare från Palliativt Centrum inbjudna att hålla två halvdagsföreläsningar för hemsjukvården i Alvesta kommun. Totalt deltog drygt 40 personer under dagen. Teman som berördes under dagen var bedömning av palliativa vårdbehov, samtal vid allvarlig sjukdom samt symtom och symtomlindring.

Alvesta kommun kommer nu fortsätta sitt utvecklingsarbete med tematräffar i palliativ vård, och vi önskar dem lycka till i sitt fortsatta arbete med att utveckla den palliativa vården.

Utbildningsinsats i Tingsryds kommun

Under vecka 37 var vi i Palliativt Centrum ute i Tingsryds kommun för en stor utbildningsinsats till all deras omsorgspersonal. Cirka 260 vårdanställda utbildades i palliativ vård med fokus på omvårdnad som symtomlindring. Det var uppskattade dagar med många givande samtal och diskussioner.

Palliativt forum hösten 2023

Varmt välkomna till höstens Palliativ forum, den 7:e november på Centrallasarettet i Växjö.

Inbjudan samt hur du anmäler dig hittar du under evenemanget  – Palliativt forum hösten 23

 

Eftermiddagen bjuder bland annat på

  • Nyheter från den Nationella konferensen i palliativ vård
  • Nationella vårdplanen palliativ vård (NVP)
  • Workshop – samtal vid allvarlig sjukdom

 

Reflektionsledarutbildning träff 2

31 maj slutförde vårens första grupp sin reflektionsledarutbildning. Under träffen fick de bland annat öva på hur man kan använda känslokort för att underlätta reflektion på arbetsplatsen. Vid det här sista tillfället under utbildningen får deltagarna också möjlighet att lyfta sina egna erfarenheter sedan den första träffen vi hade. Vi tar också upp exempel från verksamheter som kommit igång med reflektion i vardagen.