Välkommen till informationsträffar om palliativ vård

Välkommen till informationsträffar om palliativ vård

Palliativt Centrum i samarbete med Vård- och omsorgscollege Kronoberg inbjuder till nya informationsträffar om palliativ vård, riktade till gymnasiala undersköterskeutbildningar i Kronobergs län.

Program:

  • del 1 som tidigare – med ett allmänt innehåll om palliativ vård
  • del 2 – där innehållet är mer fokuserat på palliativvård vid kol, hjärtsvikt och demens
Träffar under våren 2023:

Växjö:

  • 31 januari, Kl.13-15.30. Lokal: Dockanhuset sal Mio
  • 2 februari, Kl.13-15.30. Lokal: Regionhuset sal Bolmen, Nygatan

Ljungby:

  • 8 februari, Lokal: Ljungby lasarettet sal Galaxen
  • Kl.9-11.30-del1
  • Kl.13-15.30-del2

Vid anmälan precisera om ni önskar del 1 eller del 2.
Alla certifierade utbildningsaktörer inom VoC att boka in er till: Sara.christoffersson@kronoberg.se

Varmt Välkomna,

Jenny-Ann Johansson och Sara-M Christoffersson

Palliativt centrum_VoC_InbjudanVår2023

31 januari 2023 - 8 februari 2023 Se inbjudan Växjö och Ljungby Jenny-Ann Johansson, Sara Christoffersson informationsträffar palliativ vård

Relaterade nyheter