Rekommendation för kompetensutveckling i palliativ vård 

Palliativt Centrum har sammanställt en rekommenderad kompetensutvecklingsplan inom palliativ vård för Kronobergs län. Rekommendationerna kan ligga till grund för verksamheterna för att ta fram en kompetensutvecklingsplan inom den egna verksamheten. Rekommendationen gäller för alla som arbetar med svårt sjuka och döende patienter. 

Ladda ner Rekommendation för kompetensutveckling i palliativ vård