Välkomna till temaledarträff i Växjö

Välkomna till temaledarträff i Växjö

Efter ett långt uppehåll återupptar vi våra träffar med er tematräffsledare i palliativ vård och omsorg.

Vi kommer bland annat att ta upp:

  • Nyheter
  • Utbyta erfarenheter av att vara tematräffsledare
  • Vad fungerar/vad fungerar inte
  • Materialet
  • Hemsidan
  • Övrigt

Vi bjuder på fika.

Anmälan senast den 7 okt. till Jenny-Ann, jenny-ann.johansson@kronoberg.se

 

 Jenny-Ann Johansson och Sara-Maria Christoffersson

 

15 oktober 2024 Kl.13.30-15.30 Beta H-huset CLV Jenny-Ann Johansson , Sara-Maria Christoffersson klinisk utveckling tematräffsledare

Relaterade nyheter