Inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum – hösten 2024

Inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum – hösten 2024

Palliativt centrum för samskapad vård arrangerar öppen föreläsningserie med syftet att inspirera utifrån engagerade teman kring palliativ vård

Program

4 sept, kl. 15-16 –  Compassion fatigue – en begreppsanalys 

Sahar Hessling , Specialist sjuksköterska, Tallbohovs äldreboende i Järfälla och 

Christin Vikström, Specialist sjuksköterska, onkologmottagningen, Falu Lasarett

 

30 sept, kl. 15-16 –  Kontinuitet i vården, vad behövs och hur kan vi mäta det? 

Linda Ljungholm, Distriktsköterska, forskare och universitetslektor, Linnéuniversitetet 

 

8 okt, kl. 15-16 –   Amyotrofisk lateralskleros -ALS 

Eva Eljas-Ahlberg, Neurolog och överläkare Palliativa teamet, Växjö 

 

19 nov. kl. 15-16 –  Samtal vid allvarlig sjukdom Kronobergsmodellen – här befinner vi oss just nu! 

Anna Sandgren, Docent i vårdvetenskap, Vetenskapligledare för Palliativt Centrum Linnéuniversitetet, Växjö och 

Helene Reimertz, Överläkare, Utvecklingsledare för Palliativt centrum, Region Kronoberg 

 

Vid frågor skriver till palliativtcentrum@lnu.se

Inspirationföreläsningar_inbjudan_ht24

Se tidigare webinar: Inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum

4 september 2024 Kl.15-16 Zoom webinar Jenny-Ann Johansson inspirationsföreläsningar klinisk utveckling webinar

Anmälan Inspirationswebinar hösten 24

Jag vill anmäla mig till föreläsningar:

Relaterade nyheter