Palliativa tematräffar – Ljungby hösten 24

Palliativa tematräffar – Ljungby hösten 24

Välkomna till palliativa tematräffar!

Denna studiecirkel anordnas av Palliativt Centrum som är ett samarbete mellan Region Kronoberg- Linnéuniversitetet och länets åtta kommuner.
Syftet är att vi tillsammans vill förbättra och utveckla den palliativa vården i våra olika organisationer.

På Ljungby lasarett bedriver vi dessa träffar i en mixad grupp med olika yrkesgrupper och avdelningar och vi kommer även bjuda in deltagare från våra kommuner. Det har framkommit att många upplever det positivt att utbyta erfarenheter från olika verksamheter.

Studiecirkeln är uppbyggd utifrån fem samtalsteman.
• Palliativt förhållningssätt
• Närstående
• Existensen och döendet
• Symtomlindring
• Samskapad och värdig vård

 

Träffar hösten 2024

Alla träffar är på plan 7 på Ljungbylasarett, lokal: Tellus

  • 19 september, kl. 14.30-16.30
  • 10 oktober, kl. 14.30-16.30
  • 23 oktober, kl. 14.30-16.30
  • 12 november, kl. 14.30-16.30

Anmälan sker senast den 1/9 till sara.christoffersson@kronoberg.se

Välkomna hälsar Malin Axhed och Sara Christoffersson

 

Tematräffar Ljungby hösten 24

19 september 2024 - 12 november 2024 Kl. 14.30-16.30 Ljungby lasarett, Tellus Sara Christoffersson klinisk utveckling tematräffar

Relaterade nyheter