Palliativa tematräffar – Växjö hösten 24

Palliativa tematräffar – Växjö hösten 24

Denna studiecirkel anordnas av Palliativt Centrum som är ett samarbete mellan Region Kronoberg- Linnéuniversitetet och länets åtta kommuner.

Syftet är att vi tillsammans vill förbättra och utveckla den palliativa vården i våra olika organisationer.

På Växjö bedriver vi dessa träffar i två grupper. Det har framkommit att många upplever det positivt att utbyta erfarenheter från olika verksamheter.

Studiecirkeln är uppbyggd utifrån fem samtalsteman och vi träffas under fem tillfällen.

  • Palliativt förhållningssätt
  • Närstående
  • Existensen och döendet
  • Symtomlindring
  • Samskapad och värdig vård

Information till tematräffar – hösten 2024

Du kan välja delta i grupp på förmiddagen Kl.9.30-12 eller Kl.13-15.30

Dagar och lokal gäller till båda grupper.

  • 5 september, Lokal: Athena (CLV)
  • 19 september, Lokal: Athena (CLV)
  • 3 oktober, Lokal: Apollo (CLV)
  • 17 oktober, Lokal: Athena (CLV)
  • 7 november, Lokal: Athena (CLV)

Anmälan sker senast den 16 augusti till jenny-ann.johansson@kronoberg.se

Välkomna Jenny-Ann och Petronella

 

Inbjudan tematräffar HT-24 Växjö

 

5 september 2024 - 7 november 2024 Kl.9.30-12 eller Kl.13-15.30 Centrallasarettet i Växjö Jenny-Ann Johansson klinisk utveckling tematräffar

Relaterade nyheter