Palliativa tematräffar – Växjö våren 24

Palliativa tematräffar – Växjö våren 24

Denna studiecirkel anordnas av Palliativt Centrum som är ett samarbete mellan Region Kronoberg- Linnéuniversitetet och länets åtta kommuner.

Syftet är att vi tillsammans vill förbättra och utveckla den palliativa vården i våra olika organisationer.

På Växjö bedriver vi dessa träffar i två grupper. Det har framkommit att många upplever det positivt att utbyta erfarenheter från olika verksamheter.

Studiecirkeln är uppbyggd utifrån fem samtalsteman och vi träffas under fem tillfällen.

  • Palliativt förhållningssätt
  • Närstående
  • Existensen och döendet
  • Symtomlindring
  • Samskapad och värdig vård

Information till tematräffar – Våren 2024

Du kan välja delta i grupp på förmiddagen Kl.9.30-12 eller Kl.13-15.30

Dagar och lokal gäller till båda grupper.

  • 17 januari, Lokal: Apollo (CLV)
  • 1 februari, Lokal: Athena (CLV)
  • 15 februari, Lokal: Athena (CLV)
  • 29 februari, Lokal: Athena (CLV)
  • 14 mars, Lokal: Apollo (CLV)

Anmälan sker senast den 8 december till jenny-ann.johansson@kronoberg.se

Välkomna Jenny-Ann och Petronella

 

Klicka här för att se inbjudan till Palliativa tematräffar – Växjö

 

17 januari 2024 - 14 mars 2024 Kl.9.30-12 eller Kl.13-15.30 Centrallasarettet i Växjö Jenny-Ann Johansson klinisk utveckling tematräffar

Relaterade nyheter