Januari 2020

Palliativt forum våren 23

Diskussionspunkter:

  • Skörhetsskattning grad 7-9 och palliativa vårdbehov
  • Nationellt vårdprogram palliativ vård, uppdaterat
  • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp palliativ vård
  • Övrigt

Anmälan senast 13 april. Klicka här för anmälan – Linnéuniversitetet hemsida

Varmt välkomna!

Cecilia Ekmark, Helene Reimertz, Jenny-Ann Johansson, Sara Christoffersson och Petronella Hesslind Mowday

 

Se inbjudan: PalliativtForum_Inbjudan_april23

20 april 2023 Kl. 13.30 - 16 Poseidon, CLV (Centrallasarettet i Växjö) klinisk utveckling palliativt forum

Relaterade nyheter