Spring background with fresh green leaves.

Välkommen till inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum – våren 24

Palliativt centrum för samskapad vård arrangerar öppen föreläsningserie med syftet att inspirera utifrån engagerade teman kring palliativ vård

Program

8 Feb, kl. 15-16 –  Information till närstående om prognos vid obotlig cancer

 Marija Angel, specialist sjuksköterska palliativ vård, avd.6 LL

27 Feb, kl. 15-16 – Sträva efter balans i en osäker situation – undersköterskor och sjuksköterskor i COVID-19-vård 

Carina Wekander Harstäde, specialist sjuksköterska onkologi/smärta, Docent i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

12 Mars, kl. 15-16 – Välfärdsteknik för äldre och deras anhöriga 

Maria Nilsson, Lektor vårdvetenskap och forskare/möjliggörare, Nka

21 Mars, kl. 15-16 – Sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om existentiella frågor med patienter i ett palliativt skede 

Malin Axhed, specialist sjuksköterska palliativ vård, ODA och Palliativa teamed LL

7 Maj, kl. 15-16 – Vårdande måltidsmiljö

 Magdalena Nielsen, distriktsköterska och doktorand, Linnéuniversitetet

 

Vid frågor skriver till palliativtcentrum@lnu.se

Se tidigare webinar: Inspirationsföreläsningar med Palliativt centrum

7 maj 2024 Kl-15-16 Zoom Jenny-Ann Johansson inspirationsföreläsningar klinisk utveckling webinar

Anmälan Inspirationswebinar våren 24

Jag vill anmäla mig till föreläsningar:

Relaterade nyheter