Reflektionsledarutbildning

Reflektionsledarutbildning

Palliativt Centrum för Samskapad Vård erbjuder er möjligheten att utbilda någon i er verksamhet i att leda reflektionsgrupp.

Genom regelbunden reflektion ges förutsättningar till ett kontinuerligt lärande samt att utveckla ett professionellt förhållningssätt. Att reflektera tillsammans kan också gynna teamarbetet och förebygga arbetsrelaterad stress.

Som chef behöver du fundera på vem i din verksamhet som kan vara lämplig att leda reflektionsgrupp. Vi tror att det är bra om fler medarbetare från samma verksamhet utbildas, för möjlighet till kollegialt stöd.

Mål och syfte

Utbildningens syfte är att få kunskap om; reflektionens betydelse, olika former av reflektionsgrupper, kommunikation och grupprocesser.

Målet är att deltagaren efter utbildningen ska kunna leda gruppreflektion för medarbetare i verksamheten.

Utbildningen 2022

Utbildningen genomförs genom att vi startar upp med en heldag och följs upp av en halvdag ca. 4 månader senare. Utbildningen är kostnadsfri.

Hösten
  • 21 september Kl.9-16
  • Plats: Centrallasarettet Växjö
Uppföljning
  • 7 december  – halvdag
Mer information

kontakta gärna: Cecilia.Ekmark@alvesta.se